Om GDPR och kakor2018-08-16T21:46:19+02:00

GDPR och personuppgifter

Winell & Jern behandlar personuppgifter för att förstå hur våra använder använder webbplatsen och och för att kunna ge dig fortlöpande information via ex. nyhetsbrev. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

Winell & Jern behöver spara och behandla uppgifter om dig som ex.  namn, e-post och ip-adress vilket kan räknas som en personuppgift. Syftet med behandlingen är att kunna registrera och kontakta dig. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kan vi kommunicera med dig genom våra digitala tjänster.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess du ex. väljer att avprenumerera på ett nyhetsbrev.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Winell & Jern. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@winelljern.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

På Winell & Jern använder vi cookies för att att förstå hur våra besökare navigerar på webbplatsen. Läs mer om cookies på PTS hemsida.

Google Analytics

Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Den cookie som används huvudsakligen av Google Analytics är cookien __ga.

På Winell & Jern har vi valt att anonymiserar uppgifterna som skickas från spårningsobjekten genom att IP-adressens sista oktett raderas innan uppgifterna sparas. 

Förutom att rapportera användningsstatistik för webbplatser kan Google Analytics, tillsammans med några av de annonseringscookies som beskrivs ovan, också användas för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster (till exempel Google Sök) och på webben samt för att mäta interaktionen med annonserna vi visar.

Google Analytics använder huvudsakligen cookies från första part för att rapportera om besökarnas interaktioner på din webbplats. Dessa cookies används för att lagra information som inte är personligt identifierande. Webbläsare vidarebefordrar inte cookies från första part till andra domäner.