Huvudentré_2
Huvudentré_2
Harvestadsskolan, Linköping2020-09-01T22:39:07+02:00

Project Description

Harvestadsskolan, Linköping

Beskrivning av objektet: Nybyggnad av förskola och grundskola omfattande sex avdelningar, kök, matsal, gymnastikhall, slöjdsalar, administation m.m. Projektet har utförts i samarbete med Falk Arkitekter.

Beställare: Hemsö/Teknikbyggarna

År: 2013-2015

Categories: