Kv 62 Gärstad, Linköping2020-09-01T22:39:48+02:00

Project Description

Kv 62 Gärstad, Linköping

Beskrivning av objektet: Kv 62 är en panna för sopförbränning. Vår uppgift var att gestalta en byggnad som anknyter till den befintliga pannan i form och utryck men ändå ha en egen identitet. Vi har utfört handlingar från idéskisser till bygghandlingar.

Beställare: Tekniska verken/PEAB

År: 2012-2015

Categories: