rotundan1
Rotundan, Linköping2020-09-01T22:41:37+02:00

Project Description

Rotundan, Linköping

Beskrivning av objektet: Nybyggnad av c.a 90 lägenheter fördelade på två huskroppar. Projektet består av yteffektiva lägenheter. De boende erbjuds omfattande gemensamma faciliteter i form av generösa entré-lobbys, takterrasser, vinterträdgårdar och en gård med utrustning för motion och aktiviteter.

Under gården finns garage med direkt access till bostäderna.

Beställare: HSB/NCC

År: 2014-2015

Categories: