IMG_4575_klippt
Skarpan, Linköping2020-09-01T22:41:03+02:00

Project Description

Skarpan, Linköping

Beskrivning av objektet: Renovering och påbyggnad av 15 st huskroppar i ett 60-talsområde. Renovering av 282 lägenheter samt tillskapande av 135 nya lägenheter i en påbyggd våning. Projektet omfattar ca 20.200 kvm BOA. Projektet har utförts i samarbete med Falk Arkitekter och M5 Arkitektur.

Beställare: Riksbyggen/Lindstams Bygg

År: 2012-2016

Categories: