Valla Berså, Linköping2020-09-01T22:52:52+02:00

Project Description

Valla Berså, Linköping

Valla berså är Linköpings första flerbostadshus av massivträ byggt som ett passivhus. Byggnaden har en rund form med en sluten utsida mot gator och kyrkogård samt en generös öppning mot parken. Livet ska levas på den lilla gården som givits ett livligt uttryck och som karaktäriseras av gallerier och balkonger.

Bilder på Valla Berså

– Vi ska vara ärliga och säga att när Bengt kom med den här idén så hade han bara en skiss. Och vi tänkte att – vad är det här – det här går väl inte att bygga, det sticker ut för mycket. Men sen när vi tänkte på alla fördelar så rotades idén ordentligt.

Eva Lindstén, VD Lindstén fastigheter

– Ett runt hus är något man kanske bara bygger en gång i livet, och då kände vi att vi ville gå ”all in”. Våra barn har gått på Björkö friskola som är ett massivträhus, och jag blir lycklig av att bara vara i den miljön. Det är en väldig skillnad.

Peter Lindstén, Byggherre

Runda former i Valla berså

Artikel, Östgöta Correspondenten

Dags för inflyttning i bersån

Artikel, Hem & Hyra

Valla berså – Linköpings första flerbostadshus av massivträ

Ansvarig arkitekt

Bengt Winell

År: 2014-2016
Beställare: Lindsténs Fastighets AB/ Åhlin & Ekeroth

 • 69 lägenheter
 • 25 ettor, 27 tvåor och 17 treor
 • 25 garageplatser för bil i källarvåning
 • 115 platser i cykelgarage
 • 60 cykelplatser utomhus
 • Total boarea 3480 kvadratmeter
 • Husets stomme är helt byggt i korslimmat trä, förutom källarvåningen och halva bottenvåningen som är i betong.
 • Solceller på tak och fasad täcker stora delar av fastighetens elförbrukning.

Byggherre: Lindsténs fastigheter
Arkitekt: Winell & Jern arkitekter
Konstruktör: Gärderups Byggkonstruktion
Elprojektör: Elkonstruktion Östergötland
VVS-projektör: VVS projektering i Linköping
Landskap: Natur & Landskap
Brandkonsult: Brandprojektering

Valla Berså är ett resultat av en markanvisningstävling som hölls 2014 av Linköpings kommun. Syftet med tävlingen var att erbjuda central mark i en bullerstörd del av en park för bebyggelse. Målet var att tillskapa små lägenheter i attraktivt läge, med en bebyggelse som hade en intressant och genomarbetat arkitektur.

Förutsättningar

 • Byggnaden skulle innehålla små lägenheter.
 • Parken som till viss del tas i anspråk för den nya byggnationen är en omtyckt oas med relativt frekvent användande av närboende.
 • Norr om fastigheten finns en bullrig huvudgata.
 • Öster om fastigheten ligger en stor kyrkogård.

Problemställningar

 1. Hur hanterar man ett boende med unga människor med en livlig och utåtriktad livsstil som direkt granne till en kyrkogård med en publik som söker stillhet?
 2. Hur ger man tillbaka något till parken som förlorat mark till huset?
 3. Hur hanterar vi trafikbullret från norr i en byggnad med enbart små lägenheter?
 4. Ska huset vara ett litet kvarter eller en egen solitär utifrån läget i parken, och ändå vara en del av gatumiljön?

Lösningen
Vi kom fram till att byggnaden behöver avskärma boendet från trafikbuller, och avskärma kyrkogården från boendebuller. Det blev svårt ur trafikbullersynpunkt att hitta en hörnlösning som fungerade med bara små lägenheter. Vi ville ha en mjukare byggnadsvolym som i material och form ville vara en del av parken och den omgivande grönskan. Detta gav till slut en rund form med en sluten utsida mot gator och kyrkogård, och en generös öppning mot parken. Livet skall levas på den lilla gården som givits ett livligt uttryck och som karaktäriseras av gallerier och balkonger. Samtliga lägenheter har tyst sida mot gården. Formen faller undan och ger byggnaden ett mindre påträngande uttryck på den lilla tomten och i samspelet med parken. Närheten till allén mot kyrkogården blir oproblematisk när en mycket liten del av byggnaden står i angiven bebyggelsegräns. Byggnaden är uppförd av massivträ och fasaden mot utsidan är av laserat cederträ. Fasaden är helt rund för att hålla samman huset till en enkel form med någon slags självklar egen karaktär och värdighet i det känsliga läget. Huvudtrapphusets hisschakt har fått dela av rundeln för att tydliggöra entrén och skapa en vertikalitet i fasaden. Fönstren skjuter ut som små boxar, även dessa i cederträ. Fönstersättningen är en modern tolkning på den omgivande bebyggelsens formspråk. Insidan mot gården har fått en livligare utformning med ljusa fasader och färgstarka balkonger och dörrar. Gavlarna ut mot parken är klädda med solceller vilket både genererar energi och skapar en spegel som reflekterar himmelens skiftningar.