Projekt2020-08-27T19:41:44+02:00
2020-09-01T22:41:37+02:00

Rotundan, Linköping

Nybyggnad av c.a 90 lägenheter fördelade på två huskroppar. Projektet består av yteffektiva lägenheter. De boende erbjuds omfattande gemensamma faciliteter i form av generösa entré-lobbys, takterrasser, vinterträdgårdar och en gård med utrustning för motion och aktiviteter.

2020-09-01T22:43:01+02:00

Mahoniahöjden, Linköping

Nybyggnad av 78 lägenheter fördelade på fem huskroppar som anslutits mot ett befintligt garage i två våningar. Projektet omfattar ca 11.100 kvm BTA och 7.200 kvm BOA. Projektet har utförts i samarbete med Falk Arkitekter.

2020-09-01T22:43:35+02:00

Kv Embryot, Flemingsberg

Nybyggnad av 433 lägenheter fördelade på åtta huskroppar med underbyggd gård innehållande garage för 124 st bilar, lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Projektet omfattar ca 26.400 kvm BTA och 20.900 m2 BOA.

2020-09-01T22:44:10+02:00

Kv Elitseglaren, Linköping

Nybyggnad av c:a 380 lägenheter fördelade på fyra huskroppar med underbyggd gård innehållande garage m.m. Projektet är en omfattande exploatering i Södra Ekkällan. Utformningen sker med hänsyn till att så många som möjligt ska få ta del av den fina utsikten mot staden och få solinfallet från söder. Trots den stora volymen hålls byggnader norr om kvarteret solbelysta genom uppbrotten mellan volymerna. Stor variation har eftersträvats.