Resecentrum 2.1

Så här skulle Linköping kunna se ut om ostlänken passerar i en tunnel genom staden. Vår bedömning är att detta skulle ge en mycket vackrare stadskärna och ett flertal effektivitetsvinster. Förslaget är utformat som en kommentar till utförd arkitekttävling om Linköpings nya resecentrum. Vi har tagit oss friheten att frångå riktlinjerna om järnvägens sträckning på bro genom staden och tycker oss se en rad vinster med detta. Klicka här för att se förslaget!!

2015-10-22T09:25:38+02:0023 september, 2013|Aktuellt|