Projekt2020-08-27T19:41:44+02:00
2020-09-01T22:52:52+02:00

Valla Berså, Linköping

Valla berså är Linköpings första flerbostadshus av massivträ byggt som ett passivhus. Byggnaden har en rund form med en sluten utsida mot gator och kyrkogård, och en generös öppning mot parken. Livet skall levas på den lilla gården som givits ett livligt uttryck och som karaktäriseras av gallerier och balkonger.

2020-08-27T22:28:56+02:00

Östra Sala Backe, Uppsala

Nybyggnad av 165 lägenheter fördelade på två kvarter med underbyggda gård innehållande garage, lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Projektet omfattar ca 13.600 kvm BTA och 10.900 kvm BOA. Bygghandlingsprojekteringen utför i samarbete med våra samarbetspartners agnasARK.

2020-09-01T22:39:07+02:00

Harvestadsskolan, Linköping

Nybyggnad av förskola och grundskola omfattande sex avdelningar, kök, matsal, gymnastikhall, slöjdsalar, administation m.m. Projektet har utförts i samarbete med Falk Arkitekter.

2020-09-01T22:39:48+02:00

Kv 62 Gärstad, Linköping

Kv 62 är en panna för sopförbränning. Vår uppgift var att gestalta en byggnad som anknyter till den befintliga pannan i form och utryck men ändå ha en egen identitet. Vi har utfört handlingar från idéskisser till bygghandlingar.

2020-09-01T22:40:29+02:00

Vimans Terrass, Trädgård och Utblick, Linköping

Nybyggnad av c.a 90 lägenheter fördelade på två huskroppar. Projektet består av yteffektiva lägenheter. De boende erbjuds omfattande gemensamma faciliteter i form av generösa entré-lobbys, takterrasser, vinterträdgårdar och en gård med utrustning för motion och aktiviteter.

2020-09-01T22:41:03+02:00

Skarpan, Linköping

Renovering och påbyggnad av 15 st huskroppar i ett 60-talsområde. Renovering av 282 lägenheter samt tillskapande av 135 nya lägenheter i en påbyggd våning. Projektet omfattar ca 20.200 kvm BOA. Projektet har utförts i samarbete med Falk Arkitekter och M5 Arkitektur.